AWK
stock-logo-urlAmerican Water Works
US
132.25USD
22 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-3.14 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Utilities
กลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities-Regulated Water
รายละเอียด
American Water Works Company, Inc., through its subsidiaries, provides water and wastewater services in the United States. It offers water and wastewater services to approximately 1,600 communities in 14 states serving approximately 3.4 million activ ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล