BANI
stock-logo-urlBanneker Inc
US
0.0001USD
29 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-87.5 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Consumer Cyclical
กลุ่มอุตสาหกรรม
Luxury Goods
รายละเอียด
Banneker, Inc. manufactures and distributes watches and jewelry. It offers watches, clocks, and watch cases. The company was founded in 2003 and is based in Denver, Colorado. Address: 1660 South Albion Street, Denver, CO, United States, 80222
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล