BCC
stock-logo-urlBoise Cascad Llc
US
98.56USD
3 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
76.4 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Basic Materials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Building Materials
รายละเอียด
Boise Cascade Company engages in manufacture of wood products and distribution of building materials in the United States and Canada. It operates through two segments, Wood Products and Building Materials Distribution. The Wood Products segment manuf ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล