BFLY
stock-logo-urlButterfly Network Inc
US
1.2USD
22 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-77.74 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Healthcare
กลุ่มอุตสาหกรรม
Medical Devices
รายละเอียด
Butterfly Network, Inc. develops, manufactures, and commercializes ultrasound imaging solutions in the United States and internationally. It offers Butterfly iQ, a handheld and single-probe whole body ultrasound system; Butterfly iQ+, a point-of-care ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล