BIOCQ
stock-logo-urlBiocept Inc.
US
0.05USD
7 Dec 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-99.69 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Healthcare
กลุ่มอุตสาหกรรม
Diagnostics & Research
รายละเอียด
Biocept, Inc., a molecular oncology diagnostics company, develops and commercializes proprietary clinical diagnostic laboratory assays designed to identify rare tumor cells and cell-free tumor DNA from blood and cerebrospinal fluid, or CSF in the Uni ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล