BRSP
stock-logo-urlBrightspire Capital Inc
US
6.62USD
22 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-6.22 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Real Estate
กลุ่มอุตสาหกรรม
REIT-Diversified
รายละเอียด
BrightSpire Capital, Inc. operates as a commercial real estate (CRE) credit real estate investment trust in the United States. The company It focuses on originating, acquiring, financing, and managing a portfolio of CRE mortgage loans, mezzanine loan ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล