BTAX
stock-logo-urlBiostax Corp.
US
0.061USD
7 Dec 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Healthcare
กลุ่มอุตสาหกรรม
Biotechnology
รายละเอียด
Biostax Corp. operates as a biopharmaceutical company that acquires and develops immune restoration pharmaceutical and medical technology products. The company was formerly known as Immune Therapeutics, Inc. and changed its name to Biostax Corp. in O ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล