BTI
stock-logo-urlBritish American Tobacco p.l.c.
US
31.85USD
27 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-2.7 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Consumer Defensive
กลุ่มอุตสาหกรรม
Tobacco
รายละเอียด
British American Tobacco p.l.c. engages in the provision of tobacco and nicotine products to consumers worldwide. It offers vapour, tobacco heating, and modern oral nicotine products; combustible cigarettes; and traditional oral products, such as snu ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล