BUI
stock-logo-urlBangkok Union Insurance Public Co. Ltd.
TH
21.5THB
1 Mar 67
ผลตอบแทน 1 ปี
16.93 %
ประเทศ
Thailand
หมวดธุรกิจ
Financial Services
กลุ่มอุตสาหกรรม
Insurance - Property & Casualty
รายละเอียด
Bangkok Union Insurance Public Company Limited provides non-life insurance products for retail and corporate customers in Thailand. The company underwrites fire, motor, and marine and transportation insurance, as well as reinsurance products. It also ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล