CDZI
stock-logo-urlCadiz Inc
US
3.34USD
27 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
51.6 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Utilities
กลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities-Regulated Water
รายละเอียด
Cadiz Inc., together with its subsidiaries, provides water solutions in the United States. The company operates through Land and Water Resources; and Water Treatment Business segments. It offers clean water solutions, such as water supply, including ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล