CODI
stock-logo-urlCompass Diversified Holdings
US
18.13USD
3 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
6.57 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Conglomerates
รายละเอียด
Compass Diversified is a private equity firm specializing in add on acquisitions, buyouts, industry consolidation, recapitalization, late stage and middle market investments. It seeks to invest in niche industrial or branded consumer companies, manuf ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล