COHU
stock-logo-urlCohu Inc
US
34.44USD
29 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
33.59 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Technology
กลุ่มอุตสาหกรรม
Semiconductor Equipment & Materials
รายละเอียด
Cohu, Inc., through its subsidiaries, provides semiconductor test equipment and services in China, the United States, Taiwan, Malaysia, the Philippines, and internationally. The company supplies semiconductor test and inspection handlers, micro-elect ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล