CPPMF
stock-logo-urlCopper Mountain Mining Corporation
US
1.904USD
22 Jun 66
ผลตอบแทน 1 ปี
65.57 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Basic Materials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Copper
รายละเอียด
Copper Mountain Mining Corporation engages in the mining, exploration, and development of mineral properties in Canada. It explores for copper, gold, and silver deposits. The company holds 75% interests in the Copper Mountain mine comprising 135 crow ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล