CSPKY
stock-logo-urlCOSCO SHIPPING Ports Limited
US
5.31USD
26 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-16.38 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Marine Shipping
รายละเอียด
COSCO SHIPPING Ports Limited, an investment holding company, manages and operates ports and terminals in Mainland China, Hong Kong, Europe, and internationally. The company operates container, container freight stations, container terminals, and rail ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล