DBI
stock-logo-urlDesigner Brands Inc
US
12.65USD
22 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-16.92 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Consumer Cyclical
กลุ่มอุตสาหกรรม
Footwear & Accessories
รายละเอียด
Designer Brands Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and retails footwear and accessories for women, men, and kids primarily in the United States and Canada. The company operates through three segments: U.S. Retail, Canada Ret ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล