DIOD
stock-logo-urlDiodes Incorporated
US
76.5USD
27 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
19.01 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Technology
กลุ่มอุตสาหกรรม
Semiconductors
รายละเอียด
Diodes Incorporated engages in the manufacture and supply of application-specific standard products in the broad discrete, logic, analog, and mixed-signal semiconductor markets worldwide. The company offers discrete semiconductor products, such as MO ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล