DSKIF
stock-logo-urlDaiseki Co.Ltd
US
29USD
20 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-5.48 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Waste Management
รายละเอียด
Daiseki Co.,Ltd. engages industrial waste treatment and resource recycling activities in Japan. The company is involved in the treatment and recycling of waste oil and sludge, as well as collection, transportation, treatment, and recycling of industr ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล