EIFZF
stock-logo-urlExchange Income Corporation
US
34.32USD
21 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
2.51 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Airlines
รายละเอียด
Exchange Income Corporation, together with its subsidiaries, engages in aerospace and aviation services and equipment, and manufacturing businesses worldwide. It operates in two segments, Aerospace & Aviation, and Manufacturing. The Aerospace & Aviat ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล