ELMUF
stock-logo-urlElisa Oyj
US
62.45USD
2 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
13.13 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Communication Services
กลุ่มอุตสาหกรรม
Telecom Services
รายละเอียด
Elisa Oyj provides telecommunications services in Finland, rest of Europe, and internationally. It operates in two segments, Consumer Customers and Corporate Customers. The company offers telecommunications and communications services, such as fixed ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล