ESOCF
stock-logo-urlEnel SpA
US
6.535USD
22 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
51.13 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Utilities
กลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities-Diversified
รายละเอียด
Enel SpA operates as an integrated electricity and gas operator worldwide. The company generates, distributes, transmits, and sells electricity; transports and markets natural gas; supplies LNG and other fuels; and constructs and operates generation ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล