FOSUF
stock-logo-urlFosun International Ltd
US
0.65USD
2 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
4.84 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Conglomerates
รายละเอียด
Fosun International Limited operates in the health, happiness, wealth, and intelligent manufacturing sectors in Mainland China, Portugal, and internationally. It operates through five segments: Health, Happiness, Insurance, Asset Management, and Inte ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล