FSM
stock-logo-urlFortuna Silver Mines Inc
US
2.93USD
20 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
25.75 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Basic Materials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Gold
รายละเอียด
Fortuna Silver Mines Inc. engages in the precious and base metal mining in Argentina, Burkina Faso, Mexico, Peru, and Côte d'Ivoire. It holds interest in the Caylloma silver, lead, and zinc mine located in southern Peru; the San Jose silver and gold ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล