GHIXW
stock-logo-urlGores Holdings IX Inc. Warrant
US
0.21USD
25 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-40 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Financial Services
กลุ่มอุตสาหกรรม
Shell Companies
รายละเอียด
The company was incorporated in 2021 and is based in Boulder, Colorado.
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล