GIPRW
stock-logo-urlGeneration Income Properties Inc Warrant
US
0.4999USD
3 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-17.54 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Real Estate
กลุ่มอุตสาหกรรม
REIT-Diversified
รายละเอียด
Generation Income Properties (GIP) is a Real Estate Investment Trust based in Tampa, Florida that specializes in acquiring a diversified portfolio of high quality single tenant properties. Our portfolio consists of office, industrial and retail asset ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล