GMALF
stock-logo-urlGenting Malaysia Berhad
US
0.595USD
21 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
3.07 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Consumer Cyclical
กลุ่มอุตสาหกรรม
Resorts & Casinos
รายละเอียด
Genting Malaysia Berhad, together with its subsidiaries, engages in the leisure and hospitality business in Malaysia, the United Kingdom, Egypt, the United States, and the Bahamas. It operates through Leisure & Hospitality, and Properties segments. T ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล