GMPW
stock-logo-urlGiveMePower Corp
US
0.0197USD
2 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-90.05 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Financial Services
กลุ่มอุตสาหกรรม
Capital Markets
รายละเอียด
GiveMePower Corporation operates and manages a portfolio of real estate and financial services assets and operations in the United States. The company offers financial tools and resources to empower black persons. It focuses on rental real estate, af ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล