GNW
stock-logo-urlGenworth Financial Inc
US
5.94USD
2 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
67.43 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Financial Services
กลุ่มอุตสาหกรรม
Insurance-Life
รายละเอียด
Genworth Financial, Inc. provides insurance products in the United States and internationally. It operates in three segments: Enact, U.S. Life Insurance, and Runoff. The Enact segment offers mortgage insurance products primarily insuring prime-based, ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล