GRDSF
stock-logo-urlGroundstar Resources Limited
US
0.0001USD
21 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
0 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Energy
กลุ่มอุตสาหกรรม
Oil & Gas E&P
รายละเอียด
Groundstar Resources Limited explores for, develops, and produces oil and gas properties in Canada. The company was formerly known as Gramara Mercantile Corporation Ltd. and changed its name to Groundstar Resources Limited in July 1973. Groundstar Re ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล