HSHZY
stock-logo-urlHoshizaki Corporation
US
9.45USD
26 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
36.17 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Specialty Industrial Machinery
รายละเอียด
Hoshizaki Corporation researches, develops, manufactures, and sells commercial kitchen appliances and equipment worldwide. It offers ice machines; refrigerators and freezers; commercial, rack conveyor, and commercial instrument dishwashers; tea, cold ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล