IFABF
stock-logo-urliFabric Corp
US
0.973USD
27 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
10.57 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Consumer Cyclical
กลุ่มอุตสาหกรรม
Apparel Manufacturing
รายละเอียด
iFabric Corp. engages in the design and distribute of women's intimate apparel and accessories in Canada, the United States, the United Kingdom, Southeast Asia, and internationally. The company's Intimate Apparel division engages in the design, purch ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล