IFUUF
stock-logo-urlInfratil Limited
US
6.03USD
27 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
21.55 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Utilities
กลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities-Renewable
รายละเอียด
Infratil Limited owns and operates infrastructure businesses, and investments primarily in New Zealand, Australia, the United States, Asia, the United Kingdom, and Europe. The company generates and supplies electricity. It also operates and develops ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล