IMPJY
stock-logo-urlWebuild SpA ADR
US
3.85USD
20 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-29.74 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Engineering & Construction
รายละเอียด
Webuild S.p.A. operates in construction businesses worldwide. The company specializes and builds work for the mobility, hydropower, water, and green buildings. It also undertakes the construction of civil and industrial buildings, airports, stadiums, ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล