IQEPY
stock-logo-urlIQE plc
US
14.01USD
29 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
47.47 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Technology
กลุ่มอุตสาหกรรม
Semiconductor Equipment & Materials
รายละเอียด
IQE plc develops, manufactures, and sells advanced semiconductor materials. The company operates in three segments: Wireless, Photonics, and CMOS++. It manufactures compound semiconductor wafers or epiwafers using epitaxy process; offers wireless pro ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล