IX
stock-logo-urlOrix Corp Ads
US
93.88USD
29 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
30.72 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Financial Services
กลุ่มอุตสาหกรรม
Credit Services
รายละเอียด
ORIX Corporation provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East. The company's Corporate Financial Services and Maintenance Leasing segment is involved in the finance and fee; leasi ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล