JASIF
stock-logo-urlJasmine Broadband Internet
TH
6.15THB
12 Feb 67
ผลตอบแทน 1 ปี
-25 %
ประเทศ
Thailand
หมวดธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม
รายละเอียด
Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund specializes in infrastructure investments.
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล