JCGIF
stock-logo-urlJPMorgan China Growth & Income plc
US
3.84USD
24 Mar 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม
รายละเอียด
JPMorgan China Growth & Income plc is a close-ended equity mutual fund launched and managed by JPMorgan Funds Limited. The fund is co-managed by JPMorgan Asset Management (UK) Limited. It invests in the public equity markets of the Greater China regi ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล