KDDIF
stock-logo-urlKDDI Corp.
US
30.828USD
27 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
6.39 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Communication Services
กลุ่มอุตสาหกรรม
Telecom Services
รายละเอียด
KDDI Corporation provides telecommunications services in Japan and internationally. It operates in two segments, Personal Services and Business Services. The Personal Services segment offers telecommunication services and other services such as finan ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล