KDOZF
stock-logo-urlKidoz Inc
US
0.1399USD
22 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
0 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Communication Services
กลุ่มอุตสาหกรรม
Advertising Agencies
รายละเอียด
Kidoz Inc. develops and sells AdTech software products in Western Europe; Central, Eastern, and Southern Europe; North America; and internationally. The company also owns and develops mobile Kidoz safe ad network, the Kidoz kid-mode operating system, ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล