KLXY
stock-logo-urlKraneShares Trust
US
24.0853USD
22 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม
รายละเอียด
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in instruments in its underlying index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index is a modified, ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล