KMTUY
stock-logo-urlKomatsu Ltd
US
28.35USD
27 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
55.21 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Farm & Heavy Construction Machinery
รายละเอียด
Komatsu Ltd. manufactures and sells construction, mining, and utility equipment; and forest and industrial machinery worldwide. The company operates through three segments: Construction, Mining and Utility Equipment; Retail Finance; and Industrial Ma ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล