KRMMF
stock-logo-urlKingsrose Mining Limited
US
0.06USD
10 Jul 66
ผลตอบแทน 1 ปี
0 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Basic Materials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Gold
รายละเอียด
Kingsrose Mining Limited operates as an exploration company in Norway, Finland, and Indonesia. It explores for PGE-nickel-copper, gold, and silver properties. The company holds a 100% interest in the Penikat Project located in western Finland and the ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล