KUMWEL
stock-logo-urlKumwell Corporation Public Company Limited
TH
1.83THB
8 Dec 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-18.47 %
ประเทศ
Thailand
หมวดธุรกิจ
Industrials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Security & Protection Services
รายละเอียด
Kumwell Corporation Public Company Limited engages in the production and distribution of electrical equipment, graphite moulds, metal powders, and ground wires in Thailand and internationally. The company provides grounding systems comprising exother ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล