MASN
stock-logo-urlMaison Luxe Inc
US
0.0014USD
22 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-62.5 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Consumer Cyclical
กลุ่มอุตสาหกรรม
Luxury Goods
รายละเอียด
Maison Luxe, Inc. operates as a luxury goods retailer. It focuses on fine time pieces and jewelry segments on a wholesale and business-to-consumer basis. The company was formerly known as Clikia Corp. and changed its name to Maison Luxe, Inc. in Apri ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล