MCRI
stock-logo-urlMonarch Casino & Resort Inc
US
63.23USD
3 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
16.77 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Consumer Cyclical
กลุ่มอุตสาหกรรม
Resorts & Casinos
รายละเอียด
Monarch Casino & Resort, Inc., through its subsidiaries, owns and operates the Atlantis Casino Resort Spa, a hotel and casino in Reno, Nevada. It also owns and operates the Monarch Casino Resort Spa Black Hawk in Black Hawk, Colorado. The company was ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล