MITUY
stock-logo-urlMitsui Chemicals Inc ADR
US
12.88USD
2 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
36.88 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Basic Materials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Specialty Chemicals
รายละเอียด
Mitsui Chemicals, Inc. engages in the mobility, life and health care, basic and green materials, ICT, and other businesses worldwide. The company's develops elastomers, performance compounds, polypropylene compounds, and other materials; offers visio ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล