MSEX
stock-logo-urlMiddlesex Water Company
US
64.29USD
3 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-13.57 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Utilities
กลุ่มอุตสาหกรรม
Utilities-Regulated Water
รายละเอียด
Middlesex Water Company owns and operates regulated water utility and wastewater systems. It operates in two segments, Regulated and Non-Regulated. The Regulated segment collects, treats, and distributes water on a retail and wholesale basis to resid ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล