MTAL
stock-logo-urlMetals Acquisition Limited
US
11.99USD
2 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
22.37 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Basic Materials
กลุ่มอุตสาหกรรม
Copper
รายละเอียด
Metals Acquisition Limited focuses on operating and acquiring metals and mining businesses. The company operates the CSA copper mine in Cobar, Australia. Metals Acquisition Limited is headquartered in St. Helier, Jersey.
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล