MULN
stock-logo-urlMullen Automotive Inc
US
0.53USD
22 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-99.4 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Consumer Cyclical
กลุ่มอุตสาหกรรม
Auto Manufacturers
รายละเอียด
Mullen Automotive, Inc., an electric vehicle company, manufactures and distributes electric vehicles. Its products include passenger electric vehicles and commercial vehicles; and provides solid-state polymer battery technology. The company is headqu ... อ่านเพิ่มเติม
 • 1D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • YTD
 • 1Y
 • 3Y
 • 5Y
 • 10Y
 • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล