NAUT
stock-logo-urlNautilus Biotechnology Inc
US
3.01USD
3 Oct 66
ผลตอบแทน 1 ปี
40 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Healthcare
กลุ่มอุตสาหกรรม
Biotechnology
รายละเอียด
Nautilus Biotechnology, Inc., a development stage life sciences company, engages in creating a platform technology for quantifying and unlocking the complexity of the proteome. It develops Nautilus Platform, a proteomics platform that includes end-to ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล