NRUNF
stock-logo-urlNorthern Uranium Corp
US
0.0001USD
21 Sep 66
ผลตอบแทน 1 ปี
-98.48 %
ประเทศ
USA
หมวดธุรกิจ
Energy
กลุ่มอุตสาหกรรม
Uranium
รายละเอียด
Northern Uranium Corp. acquires and explores uranium deposits in Canada. It focuses on the Northwest Manitoba project located within the Athabasca basin. The company was formerly known as MPVC Inc. and changed its name to Northern Uranium Corp. in Ju ... อ่านเพิ่มเติม
  • 1D
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • YTD
  • 1Y
  • 3Y
  • 5Y
  • MAX
Loading...
Disclaimer: เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนในข้อมูลที่แสดงผล